แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม.ร้อยเอ็ด

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 27 25 92.59% 2 7.41% 0 0% 0 0% 27
2 โรงเรียนสตรีศึกษา 25 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24
3 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 24 23 95.83% 1 4.17% 0 0% 0 0% 24
4 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 21 80.77% 4 15.38% 1 3.85% 0 0% 26
5 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 25 21 84% 3 12% 0 0% 1 4% 25
6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 24 21 91.3% 1 4.35% 1 4.35% 0 0% 23
7 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 25 19 76% 2 8% 4 16% 0 0% 25
8 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 20 18 90% 1 5% 1 5% 0 0% 20
9 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 20 17 85% 2 10% 1 5% 0 0% 20
10 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 21 15 71.43% 3 14.29% 3 14.29% 0 0% 21
11 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 19 14 73.68% 1 5.26% 2 10.53% 2 10.53% 19
12 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 18 13 76.47% 3 17.65% 1 5.88% 0 0% 17
13 โรงเรียนขัติยะวงษา 20 13 65% 2 10% 2 10% 3 15% 20
14 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 19 12 63.16% 3 15.79% 2 10.53% 2 10.53% 19
15 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 21 12 66.67% 2 11.11% 1 5.56% 3 16.67% 18
16 โรงเรียนทรายทองวิทยา 19 12 66.67% 1 5.56% 3 16.67% 2 11.11% 18
17 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 16 12 75% 1 6.25% 3 18.75% 0 0% 16
18 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 21 11 57.89% 5 26.32% 1 5.26% 2 10.53% 19
19 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 16 11 73.33% 2 13.33% 0 0% 2 13.33% 15
20 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
21 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 16 10 62.5% 1 6.25% 1 6.25% 4 25% 16
22 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 15 10 66.67% 1 6.67% 1 6.67% 3 20% 15
23 โรงเรียนเสลภูมิ 18 9 50% 3 16.67% 4 22.22% 2 11.11% 18
24 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 16 9 56.25% 2 12.5% 2 12.5% 3 18.75% 16
25 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 16 9 60% 2 13.33% 2 13.33% 2 13.33% 15
26 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 13 9 69.23% 1 7.69% 2 15.38% 1 7.69% 13
27 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 18 8 44.44% 6 33.33% 2 11.11% 2 11.11% 18
28 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 20 8 57.14% 3 21.43% 0 0% 3 21.43% 14
29 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 13 8 61.54% 1 7.69% 2 15.38% 2 15.38% 13
30 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม 11 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
31 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 15 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 1 7.14% 14
32 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 13 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
33 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 14 7 53.85% 2 15.38% 3 23.08% 1 7.69% 13
34 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 13 7 53.85% 2 15.38% 2 15.38% 2 15.38% 13
35 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 12 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
36 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร 14 7 53.85% 2 15.38% 1 7.69% 3 23.08% 13
37 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 11 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
38 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
39 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 11 7 63.64% 1 9.09% 0 0% 3 27.27% 11
40 โรงเรียนธงธานี 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
41 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
42 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 16 6 46.15% 3 23.08% 2 15.38% 2 15.38% 13
43 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 13 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
44 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 16 6 46.15% 3 23.08% 1 7.69% 3 23.08% 13
45 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 13 6 46.15% 2 15.38% 3 23.08% 2 15.38% 13
46 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 10 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
47 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
48 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
49 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 14 5 38.46% 4 30.77% 3 23.08% 1 7.69% 13
50 โรงเรียนขวาววิทยาคาร 11 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 11
51 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 12 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
52 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 8 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
54 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
55 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 7 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
56 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 10 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
57 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
58 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
59 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 5 1 20% 0 0% 3 60% 1 20% 5
60 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางชิญนารถ สุดานิช
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด sci65
Copyright © 2012-2024 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]