งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด วันที่ 15 สิงหาคม 2566 >>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (ฉบับปรับปรุง) >>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 10:32 น.
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการแข่งขัน "การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป" >>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการแข่งขัน "การสืบค้นข้อมูล" >>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการแข่งขัน "การแข่งขันการสร้าง Web Applications" >>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการแข่งขัน "การแข่งขันสร้างภาพเคลื่อนไหว Animation 2D" >>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการแข่งขัน "การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์" >>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการแข่งขัน "การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3" ขอบข่ายเนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง ภาคปฏิบัติ >>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 00:01 น.
แก้ไขเกณฑ์การแข่งขันจรวดขวดน้ำ รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4- ม.6 >>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 21:33 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 15:25 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 60
จำนวนทีม 903
จำนวนนักเรียน 2,496
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,651
จำนวนกรรมการ 318
ครู+นักเรียน 4,147
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,465
ประกาศผลแล้ว 32/32 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 58
เมื่อวาน 160
สัปดาห์นี้ 494
สัปดาห์ที่แล้ว 955
เดือนนี้ 58
เดือนที่แล้ว 5,509
ปีนี้ 103,647
ทั้งหมด 103,647