งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 15 สิงหาคม 2565
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย | สตรีศึกษา | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด | ขัติยะวงษา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 685 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ Line Fast ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 15 ส.ค. 2565
-
2 682 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ Logistic bot ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 15 ส.ค. 2565
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางชิญนารถ สุดานิช
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด sci65
Copyright © 2012-2024 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]