หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 685 14.1 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ Line Fast ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 14
2 682 14.2 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ Logistic bot ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 12

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางชิญนารถ สุดานิช
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด sci65
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]