รายละเอียดสนามแข่งขันโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10:30 น.