หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ Line Fast ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 685
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ปทุมรัตต์พิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองฮีเจริญวิทย์ สพม.ร้อยเอ็ด 97 ทอง 4
5 พนมไพรวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 96 ทอง 5
6 เมยวดีพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 6
7 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.ร้อยเอ็ด 94 ทอง 7
8 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม.ร้อยเอ็ด 93 ทอง 8
9 โคกล่ามพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 90 ทอง 9
10 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 89 ทอง 10
11 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 78 เงิน 11
12 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย สพม.ร้อยเอ็ด 75 เงิน 12
13 เสลภูมิ สพม.ร้อยเอ็ด 74 เงิน 13
14 เสลภูมิพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 70 เงิน 14


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ Logistic bot ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 682
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 100 ทอง ชนะเลิศ
2 เสลภูมิ สพม.ร้อยเอ็ด 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปทุมรัตต์พิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
5 เสลภูมิพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 90 ทอง 5
6 พนมไพรวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 79 เงิน 6
7 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.ร้อยเอ็ด 78 เงิน 7
8 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 68 ทองแดง 8
9 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 67 ทองแดง 9
10 หนองฮีเจริญวิทย์ สพม.ร้อยเอ็ด 66 ทองแดง 10
11 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 11
12 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม.ร้อยเอ็ด 0 เข้าร่วม


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสืบค้นข้อมูล ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 825
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ปทุมรัตต์พิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เสลภูมิพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองหมื่นถ่านวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 90 ทอง 4
5 ขัติยะวงษา สพม.ร้อยเอ็ด 88 ทอง 5
6 ธวัชบุรีวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 88 ทอง 5
7 สามขาท่าหาดยาววิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 88 ทอง 5
8 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.ร้อยเอ็ด 88 ทอง 5
9 หนองพอกวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 88 ทอง 5
10 หนองฮีเจริญวิทย์ สพม.ร้อยเอ็ด 88 ทอง 5
11 หัวโทนวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 88 ทอง 5
12 สตรีศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด 87 ทอง 12
13 เทอดไทยวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 87 ทอง 12
14 โพนเมืองประชารัฐ สพม.ร้อยเอ็ด 87 ทอง 12
15 พนมไพรวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 85 ทอง 15
16 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 16
17 ดูกอึ่งประชาสามัคคี สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 16
18 ทรายทองวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 16
19 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 16
20 สุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 16
21 หินกองวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 16
22 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 16
23 เมยวดีพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 16
24 เสลภูมิ สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 16
25 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 16
26 โคกล่ามพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 16
27 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 83 ทอง 27
28 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย สพม.ร้อยเอ็ด 83 ทอง 27
29 ท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 83 ทอง 27
30 น้ำใสวรวิทย์ สพม.ร้อยเอ็ด 83 ทอง 27
31 ผาน้ำทิพย์วิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 83 ทอง 27
32 ม่วงลาดวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 83 ทอง 27
33 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 83 ทอง 27
34 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 83 ทอง 27
35 หนองผึ้งวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 83 ทอง 27
36 เชียงขวัญพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 83 ทอง 27
37 เมืองน้อยวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 83 ทอง 27
38 เมืองสรวงวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 83 ทอง 27
39 โนนชัยศรีวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 83 ทอง 27
40 โพนทองวิทยายน สพม.ร้อยเอ็ด 83 ทอง 27
41 โพนสูงประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 83 ทอง 27
42 ม่วงมิตรวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 80 ทอง 42
43 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม.ร้อยเอ็ด 80 ทอง 42
44 โพธิ์ทองวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 75 เงิน 44
45 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 75 เงิน 44
46 ช้างเผือกวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 0 เข้าร่วม


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 821
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ปทุมรัตต์พิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พนมไพรวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 89 ทอง 4
5 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 5
6 สุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 6
7 เสลภูมิพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 83 ทอง 7
8 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.ร้อยเอ็ด 80 ทอง 8
9 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด 76 เงิน 9
10 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 74 เงิน 10
11 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 72 เงิน 11
12 ธวัชบุรีวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 67 ทองแดง 12
13 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 13
14 หนองพอกวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 13
15 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สพม.ร้อยเอ็ด 64 ทองแดง 15
16 เมยวดีพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 64 ทองแดง 15
17 โคกล่ามพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 64 ทองแดง 15
18 โพนเมืองประชารัฐ สพม.ร้อยเอ็ด 64 ทองแดง 15
19 สตรีศึกษา 2 สพม.ร้อยเอ็ด 63 ทองแดง 19
20 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 62 ทองแดง 20
21 เมืองสรวงวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 62 ทองแดง 20
22 ดูกอึ่งประชาสามัคคี สพม.ร้อยเอ็ด 60 ทองแดง 22
23 โนนชัยศรีวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 60 ทองแดง 22
24 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 59 เข้าร่วม 24
25 ขวาววิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 59 เข้าร่วม 24
26 ขัติยะวงษา สพม.ร้อยเอ็ด 59 เข้าร่วม 24
27 ช้างเผือกวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 59 เข้าร่วม 24
28 ดู่น้อยประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 59 เข้าร่วม 24
29 ทรายทองวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 59 เข้าร่วม 24
30 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย สพม.ร้อยเอ็ด 59 เข้าร่วม 24
31 น้ำใสวรวิทย์ สพม.ร้อยเอ็ด 59 เข้าร่วม 24
32 ผาน้ำทิพย์วิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 59 เข้าร่วม 24
33 พลับพลาวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 59 เข้าร่วม 24
34 ม่วงมิตรวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 59 เข้าร่วม 24
35 ม่วงลาดวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 59 เข้าร่วม 24
36 วังหลวงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 59 เข้าร่วม 24
37 ศรีธวัชวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 59 เข้าร่วม 24
38 สามขาท่าหาดยาววิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 59 เข้าร่วม 24
39 หนองผึ้งวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 59 เข้าร่วม 24
40 หนองหมื่นถ่านวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 59 เข้าร่วม 24
41 หนองฮีเจริญวิทย์ สพม.ร้อยเอ็ด 59 เข้าร่วม 24
42 หัวโทนวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 59 เข้าร่วม 24
43 หินกองวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 59 เข้าร่วม 24
44 อาจสามารถวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 59 เข้าร่วม 24
45 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 59 เข้าร่วม 24
46 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม.ร้อยเอ็ด 59 เข้าร่วม 24
47 เมืองน้อยวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 59 เข้าร่วม 24
48 เสลภูมิ สพม.ร้อยเอ็ด 59 เข้าร่วม 24
49 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 59 เข้าร่วม 24
50 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม.ร้อยเอ็ด 59 เข้าร่วม 24
51 โพธิ์ทองวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 59 เข้าร่วม 24
52 โพธิ์แก้วประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 59 เข้าร่วม 24
53 โพนทองวิทยายน สพม.ร้อยเอ็ด 59 เข้าร่วม 24
54 โพนสูงประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 59 เข้าร่วม 24
55 เชียงขวัญพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 0 เข้าร่วม


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 820
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 100 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เสลภูมิพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.ร้อยเอ็ด 94 ทอง 4
5 ปทุมรัตต์พิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 93 ทอง 5
6 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 90 ทอง 6
7 พนมไพรวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 89 ทอง 7
8 หนองผึ้งวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 85 ทอง 8
9 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด 82 ทอง 9
10 โคกล่ามพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 80 ทอง 10
11 โพนเมืองประชารัฐ สพม.ร้อยเอ็ด 80 ทอง 10
12 ม่วงมิตรวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 79 เงิน 12
13 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 79 เงิน 12
14 โพธิ์ทองวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 78 เงิน 14
15 เมืองสรวงวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 76 เงิน 15
16 ธงธานี สพม.ร้อยเอ็ด 75 เงิน 16
17 หนองพอกวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 74 เงิน 17
18 หนองฮีเจริญวิทย์ สพม.ร้อยเอ็ด 74 เงิน 17
19 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 72 เงิน 19
20 ช้างเผือกวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 70 เงิน 20
21 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 69 ทองแดง 21
22 สามขาท่าหาดยาววิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 69 ทองแดง 21
23 อาจสามารถวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 69 ทองแดง 21
24 ดู่น้อยประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 68 ทองแดง 24
25 ทรายทองวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 68 ทองแดง 24
26 น้ำใสวรวิทย์ สพม.ร้อยเอ็ด 68 ทองแดง 24
27 ผาน้ำทิพย์วิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 68 ทองแดง 24
28 เมยวดีพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 68 ทองแดง 24
29 โพนสูงประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 68 ทองแดง 24
30 ม่วงลาดวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 67 ทองแดง 30
31 หนองหมื่นถ่านวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 67 ทองแดง 30
32 เมืองน้อยวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 67 ทองแดง 30
33 ขัติยะวงษา สพม.ร้อยเอ็ด 66 ทองแดง 33
34 พลับพลาวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 66 ทองแดง 33
35 สุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 35
36 หินกองวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 35
37 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สพม.ร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 35
38 เสลภูมิ สพม.ร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 35
39 โพนทองวิทยายน สพม.ร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 35
40 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 64 ทองแดง 40
41 ธวัชบุรีวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 64 ทองแดง 40
42 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม.ร้อยเอ็ด 64 ทองแดง 40
43 เทอดไทยวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 64 ทองแดง 40
44 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 63 ทองแดง 44
45 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย สพม.ร้อยเอ็ด 62 ทองแดง 45
46 สตรีศึกษา 2 สพม.ร้อยเอ็ด 62 ทองแดง 45
47 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 62 ทองแดง 45
48 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม.ร้อยเอ็ด 62 ทองแดง 45
49 วังหลวงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 61 ทองแดง 49
50 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 60 ทองแดง 50
51 ขวาววิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 60 ทองแดง 50
52 ดูกอึ่งประชาสามัคคี สพม.ร้อยเอ็ด 60 ทองแดง 50
53 เชียงขวัญพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 0 เข้าร่วม


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 807
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.ร้อยเอ็ด 98 ทอง ชนะเลิศ
2 อาจสามารถวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
5 ดูกอึ่งประชาสามัคคี สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
6 ปทุมรัตต์พิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
7 สุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
8 เทอดไทยวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
9 ขวาววิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 94 ทอง 9
10 ขัติยะวงษา สพม.ร้อยเอ็ด 94 ทอง 9
11 คำนาดีพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 94 ทอง 9
12 ช้างเผือกวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 94 ทอง 9
13 ดู่น้อยประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 94 ทอง 9
14 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย สพม.ร้อยเอ็ด 94 ทอง 9
15 ธวัชบุรีวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 94 ทอง 9
16 ผาน้ำทิพย์วิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 94 ทอง 9
17 ม่วงลาดวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 94 ทอง 9
18 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 94 ทอง 9
19 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 94 ทอง 9
20 หนองผึ้งวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 94 ทอง 9
21 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สพม.ร้อยเอ็ด 94 ทอง 9
22 เมยวดีพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 94 ทอง 9
23 เมืองน้อยวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 94 ทอง 9
24 เสลภูมิพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 94 ทอง 9
25 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 94 ทอง 9
26 โคกล่ามพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 94 ทอง 9
27 โพนสูงประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 94 ทอง 9
28 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด 92 ทอง 28
29 ทรายทองวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 92 ทอง 28
30 พนมไพรวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 92 ทอง 28
31 พลับพลาวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 92 ทอง 28
32 ม่วงมิตรวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 92 ทอง 28
33 สามขาท่าหาดยาววิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 92 ทอง 28
34 หนองพอกวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 92 ทอง 28
35 โนนชัยศรีวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 92 ทอง 28
36 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม.ร้อยเอ็ด 92 ทอง 28
37 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 92 ทอง 28
38 โพนเมืองประชารัฐ สพม.ร้อยเอ็ด 92 ทอง 28
39 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 91 ทอง 39
40 สตรีศึกษา 2 สพม.ร้อยเอ็ด 76 เงิน 40
41 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 75 เงิน 41
42 หินกองวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 75 เงิน 41
43 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม.ร้อยเอ็ด 75 เงิน 41
44 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 75 เงิน 41
45 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 74 เงิน 45
46 โพธิ์ทองวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 74 เงิน 45
47 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 73 เงิน 47
48 น้ำใสวรวิทย์ สพม.ร้อยเอ็ด 73 เงิน 47
49 โพธิ์แก้วประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 73 เงิน 47
50 หนองฮีเจริญวิทย์ สพม.ร้อยเอ็ด 72 เงิน 50
51 โพนทองวิทยายน สพม.ร้อยเอ็ด 72 เงิน 50
52 เชียงขวัญพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 71 เงิน 52
53 เสลภูมิ สพม.ร้อยเอ็ด 71 เงิน 52
54 เมืองสรวงวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด - -


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 833
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด 92.50 ทอง ชนะเลิศ
2 ธงธานี สพม.ร้อยเอ็ด 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 87 ทอง 4
5 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 5
6 สุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 85 ทอง 6
7 เสลภูมิพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 7
8 ขัติยะวงษา สพม.ร้อยเอ็ด 83.50 ทอง 8
9 สามขาท่าหาดยาววิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 83 ทอง 9
10 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 82 ทอง 10
11 หนองฮีเจริญวิทย์ สพม.ร้อยเอ็ด 80 ทอง 11
12 เมืองสรวงวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด - -
13 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม.ร้อยเอ็ด - -


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 805
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.ร้อยเอ็ด 93 ทอง ชนะเลิศ
2 เทอดไทยวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 90 ทอง 4
5 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 89 ทอง 5
6 ช้างเผือกวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 88 ทอง 6
7 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด 87 ทอง 7
8 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 87 ทอง 7
9 สุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 87 ทอง 7
10 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 10
11 พนมไพรวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 85 ทอง 11
12 สามขาท่าหาดยาววิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 12
13 หนองผึ้งวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 12
14 โนนชัยศรีวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 12
15 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 83 ทอง 15
16 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม.ร้อยเอ็ด 82 ทอง 16
17 โคกล่ามพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 82 ทอง 16
18 ปทุมรัตต์พิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 81 ทอง 18
19 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 81 ทอง 18
20 เสลภูมิพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 81 ทอง 18
21 โพธิ์แก้วประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 81 ทอง 18
22 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 80 ทอง 22
23 ทรายทองวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 80 ทอง 22
24 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย สพม.ร้อยเอ็ด 80 ทอง 22
25 ธวัชบุรีวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 80 ทอง 22
26 ม่วงมิตรวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 80 ทอง 22
27 ม่วงลาดวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 80 ทอง 22
28 โพนสูงประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 80 ทอง 22
29 เมยวดีพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 79 เงิน 29
30 เมืองสรวงวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 79 เงิน 29
31 ขวาววิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 78 เงิน 31
32 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 78 เงิน 31
33 หนองหมื่นถ่านวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 78 เงิน 31
34 อาจสามารถวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 78 เงิน 31
35 ดูกอึ่งประชาสามัคคี สพม.ร้อยเอ็ด 77 เงิน 35
36 เชียงขวัญพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 77 เงิน 35
37 เมืองน้อยวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 77 เงิน 35
38 ขัติยะวงษา สพม.ร้อยเอ็ด 74 เงิน 38
39 โพธิ์ทองวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 71 เงิน 39
40 พลับพลาวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 68 ทองแดง 40
41 โพนทองวิทยายน สพม.ร้อยเอ็ด 68 ทองแดง 40
42 ดู่น้อยประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 67 ทองแดง 42
43 ท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 66 ทองแดง 43
44 เสลภูมิ สพม.ร้อยเอ็ด 64 ทองแดง 44
45 ผาน้ำทิพย์วิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 63 ทองแดง 45
46 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 63 ทองแดง 45
47 น้ำใสวรวิทย์ สพม.ร้อยเอ็ด 62 ทองแดง 47
48 หนองฮีเจริญวิทย์ สพม.ร้อยเอ็ด 62 ทองแดง 47
49 โพนเมืองประชารัฐ สพม.ร้อยเอ็ด 57 เข้าร่วม 49
50 หนองพอกวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 56 เข้าร่วม 50
51 สตรีศึกษา 2 สพม.ร้อยเอ็ด 55 เข้าร่วม 51
52 หินกองวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 54 เข้าร่วม 52
53 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สพม.ร้อยเอ็ด - -
54 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด - -
55 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด - -


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 818
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด 96.38 ทอง ชนะเลิศ
2 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 89.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 88.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พนมไพรวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 88.17 ทอง 4
5 เสลภูมิพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 87.71 ทอง 5
6 ปทุมรัตต์พิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 84.75 ทอง 6
7 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.ร้อยเอ็ด 82.83 ทอง 7
8 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 77.58 เงิน 8
9 คำนาดีพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 77.54 เงิน 9
10 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด 73.21 เงิน 10
11 สุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 72.42 เงิน 11
12 โคกล่ามพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 67.81 ทองแดง 12
13 โพนเมืองประชารัฐ สพม.ร้อยเอ็ด 67 ทองแดง 13
14 หนองพอกวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 65.92 ทองแดง 14
15 ดูกอึ่งประชาสามัคคี สพม.ร้อยเอ็ด 61.65 ทองแดง 15
16 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 53.08 เข้าร่วม 16
17 ทรายทองวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 35 เข้าร่วม 17
18 เมืองสรวงวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 34 เข้าร่วม 18
19 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 33 เข้าร่วม 19
20 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม.ร้อยเอ็ด 33 เข้าร่วม 19
21 เมยวดีพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 33 เข้าร่วม 19
22 ม่วงลาดวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 32 เข้าร่วม 22
23 อาจสามารถวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 32 เข้าร่วม 22
24 ขัติยะวงษา สพม.ร้อยเอ็ด 31 เข้าร่วม 24
25 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม.ร้อยเอ็ด 31 เข้าร่วม 24
26 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 30 เข้าร่วม 26
27 หนองผึ้งวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 30 เข้าร่วม 26
28 โพนสูงประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 30 เข้าร่วม 26
29 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สพม.ร้อยเอ็ด 28 เข้าร่วม 29
30 เชียงขวัญพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด - -


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 806
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 94 ทอง ชนะเลิศ
2 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.ร้อยเอ็ด 88 ทอง 4
5 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 87 ทอง 5
6 เทอดไทยวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 87 ทอง 5
7 โนนชัยศรีวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 87 ทอง 5
8 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 8
9 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด 85 ทอง 9
10 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 85 ทอง 9
11 ทรายทองวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 85 ทอง 9
12 ธวัชบุรีวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 85 ทอง 9
13 ศรีธวัชวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 85 ทอง 9
14 คำนาดีพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 14
15 น้ำใสวรวิทย์ สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 14
16 อาจสามารถวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 14
17 เสลภูมิพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 14
18 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม.ร้อยเอ็ด 83 ทอง 18
19 โพนสูงประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 83 ทอง 18
20 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย สพม.ร้อยเอ็ด 82 ทอง 20
21 พลับพลาวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 82 ทอง 20
22 ม่วงมิตรวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 82 ทอง 20
23 สุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 82 ทอง 20
24 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 82 ทอง 20
25 ม่วงลาดวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 81 ทอง 25
26 สามขาท่าหาดยาววิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 81 ทอง 25
27 หนองผึ้งวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 81 ทอง 25
28 หนองหมื่นถ่านวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 81 ทอง 25
29 เมยวดีพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 81 ทอง 25
30 ปทุมรัตต์พิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 80 ทอง 30
31 โพธิ์ทองวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 80 ทอง 30
32 โพธิ์แก้วประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 80 ทอง 30
33 ช้างเผือกวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 79 เงิน 33
34 เสลภูมิ สพม.ร้อยเอ็ด 79 เงิน 33
35 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม.ร้อยเอ็ด 79 เงิน 33
36 ขัติยะวงษา สพม.ร้อยเอ็ด 78 เงิน 36
37 หนองพอกวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 78 เงิน 36
38 โพนเมืองประชารัฐ สพม.ร้อยเอ็ด 78 เงิน 36
39 ดูกอึ่งประชาสามัคคี สพม.ร้อยเอ็ด 77 เงิน 39
40 ดู่น้อยประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 77 เงิน 39
41 พนมไพรวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 77 เงิน 39
42 โคกล่ามพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 77 เงิน 39
43 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 76 เงิน 43
44 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สพม.ร้อยเอ็ด 75 เงิน 44
45 เมืองน้อยวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 75 เงิน 44
46 ขวาววิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 74 เงิน 46
47 ท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 74 เงิน 46
48 เมืองสรวงวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 74 เงิน 46
49 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 73 เงิน 49
50 ผาน้ำทิพย์วิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 73 เงิน 49
51 หินกองวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 73 เงิน 49
52 สตรีศึกษา 2 สพม.ร้อยเอ็ด 72 เงิน 52
53 หนองฮีเจริญวิทย์ สพม.ร้อยเอ็ด 72 เงิน 52
54 โพนทองวิทยายน สพม.ร้อยเอ็ด 72 เงิน 52
55 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด - -
56 เชียงขวัญพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด - -
57 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด - -


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 819
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ปทุมรัตต์พิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.ร้อยเอ็ด 90 ทอง 4
5 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 88 ทอง 5
6 พนมไพรวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 81 ทอง 6
7 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 80 ทอง 7
8 ศรีธวัชวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 78 เงิน 8
9 สุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 78 เงิน 8
10 เสลภูมิพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 76 เงิน 10
11 โพนเมืองประชารัฐ สพม.ร้อยเอ็ด 76 เงิน 10
12 หนองฮีเจริญวิทย์ สพม.ร้อยเอ็ด 73 เงิน 12
13 ธวัชบุรีวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 70 เงิน 13
14 ทรายทองวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 63 ทองแดง 14
15 โคกล่ามพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 62 ทองแดง 15
16 ขัติยะวงษา สพม.ร้อยเอ็ด 50 เข้าร่วม 16
17 คำนาดีพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 50 เข้าร่วม 16
18 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด 50 เข้าร่วม 16
19 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 50 เข้าร่วม 16
20 ดูกอึ่งประชาสามัคคี สพม.ร้อยเอ็ด 50 เข้าร่วม 16
21 น้ำใสวรวิทย์ สพม.ร้อยเอ็ด 50 เข้าร่วม 16
22 ม่วงมิตรวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 50 เข้าร่วม 16
23 ม่วงลาดวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 50 เข้าร่วม 16
24 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 50 เข้าร่วม 16
25 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 50 เข้าร่วม 16
26 หนองผึ้งวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 50 เข้าร่วม 16
27 หนองพอกวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 50 เข้าร่วม 16
28 อาจสามารถวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 50 เข้าร่วม 16
29 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สพม.ร้อยเอ็ด 50 เข้าร่วม 16
30 เชียงขวัญพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 50 เข้าร่วม 16
31 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 50 เข้าร่วม 16
32 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม.ร้อยเอ็ด 50 เข้าร่วม 16
33 เมยวดีพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 50 เข้าร่วม 16
34 เมืองสรวงวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 50 เข้าร่วม 16
35 เสลภูมิ สพม.ร้อยเอ็ด 50 เข้าร่วม 16
36 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม.ร้อยเอ็ด 50 เข้าร่วม 16
37 โพธิ์ทองวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 50 เข้าร่วม 16
38 โพนทองวิทยายน สพม.ร้อยเอ็ด 50 เข้าร่วม 16
39 โพนสูงประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 50 เข้าร่วม 16


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 817
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองน้อยวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 100 ทอง ชนะเลิศ
2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม.ร้อยเอ็ด 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม.ร้อยเอ็ด 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด 97 ทอง 4
5 เสลภูมิพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 97 ทอง 4
6 สตรีศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด 96 ทอง 6
7 ดูกอึ่งประชาสามัคคี สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 7
8 ธงธานี สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 7
9 ม่วงลาดวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 7
10 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 7
11 หนองพอกวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 7
12 อาจสามารถวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 7
13 เมืองสรวงวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 7
14 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 7
15 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 90 ทอง 15
16 ธวัชบุรีวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 90 ทอง 15
17 ผาน้ำทิพย์วิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 90 ทอง 15
18 ม่วงมิตรวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 90 ทอง 15
19 สุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 90 ทอง 15
20 เชียงขวัญพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 90 ทอง 15
21 เมยวดีพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 90 ทอง 15
22 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 90 ทอง 15
23 โนนชัยศรีวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 90 ทอง 15
24 โพนทองวิทยายน สพม.ร้อยเอ็ด 90 ทอง 15
25 ท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 75 เงิน 25
26 น้ำใสวรวิทย์ สพม.ร้อยเอ็ด 75 เงิน 25
27 ปทุมรัตต์พิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 75 เงิน 25
28 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 75 เงิน 25
29 สตรีศึกษา 2 สพม.ร้อยเอ็ด 75 เงิน 25
30 สามขาท่าหาดยาววิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 75 เงิน 25
31 หนองผึ้งวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 75 เงิน 25
32 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สพม.ร้อยเอ็ด 75 เงิน 25
33 โคกล่ามพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 75 เงิน 25
34 โพนเมืองประชารัฐ สพม.ร้อยเอ็ด 75 เงิน 25
35 ขวาววิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 35
36 ขัติยะวงษา สพม.ร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 35
37 คำนาดีพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 35
38 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 35
39 ช้างเผือกวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 35
40 ทรายทองวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 35
41 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย สพม.ร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 35
42 พนมไพรวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 35
43 วังหลวงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 35
44 ศรีธวัชวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 35
45 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 35
46 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 35
47 หนองฮีเจริญวิทย์ สพม.ร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 35
48 หินกองวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 35
49 เสลภูมิ สพม.ร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 35
50 โพธิ์ทองวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 35
51 โพธิ์แก้วประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 35
52 โพนสูงประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 35


วิทยาศาสตร์
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 831
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 90.28 ทอง ชนะเลิศ
2 ธงธานี สพม.ร้อยเอ็ด 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปทุมรัตต์พิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 88.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สตรีศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด 88.28 ทอง 4
5 หนองพอกวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 86.50 ทอง 5
6 เสลภูมิพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 85.57 ทอง 6
7 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด 85.50 ทอง 7
8 เมืองสรวงวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 85 ทอง 8
9 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.ร้อยเอ็ด 84.87 ทอง 9
10 เมืองน้อยวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 84.62 ทอง 10
11 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 84.50 ทอง 11
12 ขัติยะวงษา สพม.ร้อยเอ็ด 84.37 ทอง 12
13 สุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 83.85 ทอง 13
14 เทอดไทยวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 82.75 ทอง 14
15 เสลภูมิ สพม.ร้อยเอ็ด 82.75 ทอง 14
16 เมยวดีพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 82.71 ทอง 16
17 ท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 81.87 ทอง 17
18 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 81.57 ทอง 18
19 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม.ร้อยเอ็ด 81.50 ทอง 19
20 ทรายทองวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 81.25 ทอง 20
21 ธวัชบุรีวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 81 ทอง 21
22 โคกล่ามพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 80.14 ทอง 22
23 เชียงขวัญพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด - -


วิทยาศาสตร์
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ชุดแฟนซีรีไซเคิล ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 809
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ช้างเผือกวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 99 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อาจสามารถวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม.ร้อยเอ็ด 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 หนองพอกวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 96 ทอง 6
7 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 7
8 ม่วงมิตรวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 94 ทอง 8
9 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 93 ทอง 9
10 ปทุมรัตต์พิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 92 ทอง 10
11 สุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 92 ทอง 10
12 ผาน้ำทิพย์วิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 91 ทอง 12
13 ขัติยะวงษา สพม.ร้อยเอ็ด 90 ทอง 13
14 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 89 ทอง 14
15 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม.ร้อยเอ็ด 88 ทอง 15
16 เมยวดีพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 88 ทอง 15
17 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 88 ทอง 15
18 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด 87 ทอง 18
19 เมืองสรวงวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 87 ทอง 18
20 เสลภูมิ สพม.ร้อยเอ็ด 87 ทอง 18
21 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 21
22 ขวาววิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 21
23 คำนาดีพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 21
24 ดูกอึ่งประชาสามัคคี สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 21
25 ทรายทองวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 21
26 ท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 21
27 วังหลวงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 21
28 สตรีศึกษา 2 สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 21
29 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 21
30 เชียงขวัญพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 21
31 เสลภูมิพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 21
32 โคกล่ามพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 21
33 โพธิ์ทองวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 21
34 โพนทองวิทยายน สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 21
35 โพนเมืองประชารัฐ สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 21


วิทยาศาสตร์
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 828
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำนาดีพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 96 ทอง ชนะเลิศ
2 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ขัติยะวงษา สพม.ร้อยเอ็ด 90 ทอง 4
5 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด 89 ทอง 5
6 ปทุมรัตต์พิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 89 ทอง 5
7 ธวัชบุรีวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 88 ทอง 7
8 พลับพลาวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 88 ทอง 7
9 เสลภูมิพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 88 ทอง 7
10 ท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 87 ทอง 10
11 พนมไพรวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 87 ทอง 10
12 สุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 87 ทอง 10
13 โคกล่ามพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 87 ทอง 10
14 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 14
15 เชียงขวัญพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 14
16 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 14
17 โพนสูงประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 14
18 ช้างเผือกวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 85 ทอง 18
19 สตรีศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด 85 ทอง 18
20 สตรีศึกษา 2 สพม.ร้อยเอ็ด 85 ทอง 18
21 หนองพอกวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 85 ทอง 18
22 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สพม.ร้อยเอ็ด 85 ทอง 18
23 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม.ร้อยเอ็ด 85 ทอง 18
24 อาจสามารถวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 24
25 เมืองสรวงวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 24
26 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 83 ทอง 26
27 น้ำใสวรวิทย์ สพม.ร้อยเอ็ด 83 ทอง 26
28 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 83 ทอง 26
29 โพนทองวิทยายน สพม.ร้อยเอ็ด 83 ทอง 26
30 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด - -


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 816
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม.ร้อยเอ็ด 100 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ขัติยะวงษา สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
5 คำนาดีพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
6 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
7 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
8 ดูกอึ่งประชาสามัคคี สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
9 ทรายทองวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
10 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
11 ท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
12 ธงธานี สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
13 ธวัชบุรีวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
14 ปทุมรัตต์พิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
15 ม่วงมิตรวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
16 ศรีธวัชวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
17 สตรีศึกษา 2 สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
18 สามขาท่าหาดยาววิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
19 สุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
20 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
21 หนองผึ้งวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
22 หนองพอกวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
23 หนองหมื่นถ่านวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
24 หนองฮีเจริญวิทย์ สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
25 หินกองวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
26 อาจสามารถวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
27 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
28 เทอดไทยวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
29 เมยวดีพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
30 เมืองน้อยวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
31 เมืองสรวงวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
32 เสลภูมิพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
33 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
34 โคกล่ามพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
35 โนนชัยศรีวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
36 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
37 โพธิ์แก้วประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
38 โพนสูงประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
39 โพนเมืองประชารัฐ สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4
40 พนมไพรวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 78 เงิน 40
41 ม่วงลาดวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 78 เงิน 40
42 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 78 เงิน 40
43 เชียงขวัญพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 78 เงิน 40
44 ขวาววิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 68 ทองแดง 44
45 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 68 ทองแดง 44
46 ช้างเผือกวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 68 ทองแดง 44
47 น้ำใสวรวิทย์ สพม.ร้อยเอ็ด 68 ทองแดง 44
48 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 68 ทองแดง 44
49 วังหลวงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 68 ทองแดง 44
50 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.ร้อยเอ็ด 68 ทองแดง 44
51 เสลภูมิ สพม.ร้อยเอ็ด 68 ทองแดง 44
52 โพธิ์ทองวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 68 ทองแดง 44


วิทยาศาสตร์
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 829
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง ชนะเลิศ
2 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 น้ำใสวรวิทย์ สพม.ร้อยเอ็ด 89 ทอง 4
5 ปทุมรัตต์พิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 89 ทอง 4
6 สุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 89 ทอง 4
7 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 89 ทอง 4
8 สตรีศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด 88 ทอง 8
9 ขัติยะวงษา สพม.ร้อยเอ็ด 87 ทอง 9
10 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 87 ทอง 9
11 ทรายทองวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 87 ทอง 9
12 โพนเมืองประชารัฐ สพม.ร้อยเอ็ด 87 ทอง 9
13 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 13
14 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 13
15 เสลภูมิพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 13
16 ช้างเผือกวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 85 ทอง 16
17 ศรีธวัชวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 85 ทอง 16
18 สตรีศึกษา 2 สพม.ร้อยเอ็ด 85 ทอง 16
19 เชียงขวัญพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 85 ทอง 16
20 โพนทองวิทยายน สพม.ร้อยเอ็ด 85 ทอง 16
21 หนองพอกวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 21
22 อาจสามารถวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 21
23 เมืองสรวงวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 21
24 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 21
25 โคกล่ามพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 21
26 ท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 83 ทอง 26
27 พนมไพรวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 83 ทอง 26
28 เทอดไทยวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 83 ทอง 26
29 เสลภูมิ สพม.ร้อยเอ็ด 83 ทอง 26
30 โพธิ์ทองวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 82 ทอง 30
31 ม่วงมิตรวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด - -
32 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สพม.ร้อยเอ็ด - -
33 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม.ร้อยเอ็ด - -


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 089
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โพนทองวิทยายน สพม.ร้อยเอ็ด 93 ทอง ชนะเลิศ
2 เสลภูมิพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สตรีศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด 85 ทอง 4
5 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด 82 ทอง 5
6 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 81 ทอง 6
7 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.ร้อยเอ็ด 81 ทอง 6
8 ผาน้ำทิพย์วิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 78.50 เงิน 8
9 โพธิ์ทองวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 77 เงิน 9
10 สุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 75 เงิน 10
11 ม่วงมิตรวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 74.50 เงิน 11
12 ม่วงลาดวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 73 เงิน 12
13 ดูกอึ่งประชาสามัคคี สพม.ร้อยเอ็ด - -
14 พนมไพรวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด - -


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 808
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองพอกวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.ร้อยเอ็ด 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด 90 ทอง 4
5 ทรายทองวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 90 ทอง 4
6 ปทุมรัตต์พิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 90 ทอง 4
7 สตรีศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด 90 ทอง 4
8 สามขาท่าหาดยาววิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 90 ทอง 4
9 อาจสามารถวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 90 ทอง 4
10 เมยวดีพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 90 ทอง 4
11 เสลภูมิพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 90 ทอง 4
12 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 90 ทอง 4
13 คำนาดีพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 88 ทอง 13
14 ธวัชบุรีวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 88 ทอง 13
15 พลับพลาวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 88 ทอง 13
16 หนองฮีเจริญวิทย์ สพม.ร้อยเอ็ด 88 ทอง 13
17 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สพม.ร้อยเอ็ด 88 ทอง 13
18 เทอดไทยวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 88 ทอง 13
19 โคกล่ามพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 88 ทอง 13
20 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม.ร้อยเอ็ด 88 ทอง 13
21 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 88 ทอง 13
22 โพนทองวิทยายน สพม.ร้อยเอ็ด 88 ทอง 13
23 โพนเมืองประชารัฐ สพม.ร้อยเอ็ด 88 ทอง 13
24 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 24
25 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 24
26 ช้างเผือกวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 24
27 ดู่น้อยประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 24
28 ท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 24
29 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 24
30 ศรีธวัชวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 24
31 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 24
32 สตรีศึกษา 2 สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 24
33 หนองผึ้งวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 24
34 โพธิ์ทองวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 24
35 ขัติยะวงษา สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 35
36 ดูกอึ่งประชาสามัคคี สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 35
37 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 35
38 ม่วงมิตรวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 35
39 ม่วงลาดวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 35
40 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 35
41 โนนชัยศรีวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 35
42 โพธิ์แก้วประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 35
43 โพนสูงประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 35
44 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 82 ทอง 44
45 น้ำใสวรวิทย์ สพม.ร้อยเอ็ด 82 ทอง 44
46 ผาน้ำทิพย์วิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 82 ทอง 44
47 พนมไพรวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 82 ทอง 44
48 หินกองวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 82 ทอง 44
49 เชียงขวัญพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 82 ทอง 44
50 เมืองน้อยวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 82 ทอง 44
51 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 82 ทอง 44
52 ขวาววิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 80 ทอง 52
53 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม.ร้อยเอ็ด 80 ทอง 52
54 เมืองสรวงวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 80 ทอง 52
55 เสลภูมิ สพม.ร้อยเอ็ด 80 ทอง 52
56 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด - -


คอมพิวเตอร์
การเขียนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 822
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เสลภูมิพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 99 ทอง ชนะเลิศ
2 ทรายทองวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมยวดีพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปทุมรัตต์พิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 96 ทอง 4
5 สตรีศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 5
6 หนองพอกวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 94 ทอง 6
7 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด 93 ทอง 7
8 สุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 92 ทอง 8
9 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม.ร้อยเอ็ด 91 ทอง 9
10 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 90 ทอง 10
11 อาจสามารถวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 89 ทอง 11
12 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 88 ทอง 12
13 เสลภูมิ สพม.ร้อยเอ็ด 87 ทอง 13
14 พนมไพรวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 14
15 ม่วงมิตรวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 85 ทอง 15
16 ขัติยะวงษา สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 16
17 ดูกอึ่งประชาสามัคคี สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 16
18 น้ำใสวรวิทย์ สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 16
19 ม่วงลาดวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 16
20 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 16
21 เชียงขวัญพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 16
22 โพธิ์ทองวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 16
23 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 70 เงิน 23
24 หนองฮีเจริญวิทย์ สพม.ร้อยเอ็ด - -


วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 826
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เสลภูมิพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองพอกวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปทุมรัตต์พิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สตรีศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม.ร้อยเอ็ด 90 ทอง 5
6 โคกล่ามพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 90 ทอง 5
7 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 7
8 ท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 85 ทอง 8
9 เมยวดีพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 85 ทอง 8
10 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 85 ทอง 8
11 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 11
12 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด 75 เงิน 12
13 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 75 เงิน 12
14 ทรายทองวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 75 เงิน 12
15 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 75 เงิน 12
16 สุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 74 เงิน 16
17 เทอดไทยวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 74 เงิน 16
18 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม.ร้อยเอ็ด 74 เงิน 16
19 โพนสูงประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 74 เงิน 16
20 เมืองสรวงวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 73 เงิน 20
21 ธวัชบุรีวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 69 ทองแดง 21
22 สตรีศึกษา 2 สพม.ร้อยเอ็ด - -
23 หินกองวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด - -
24 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สพม.ร้อยเอ็ด - -
25 เชียงขวัญพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด - -


วิทยาศาสตร์
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 827
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขัติยะวงษา สพม.ร้อยเอ็ด 88.42 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด 86.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 85.30 ทอง 4
5 เมยวดีพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 84.71 ทอง 5
6 โพนทองวิทยายน สพม.ร้อยเอ็ด 84.57 ทอง 6
7 ปทุมรัตต์พิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 84.42 ทอง 7
8 เสลภูมิพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 83.66 ทอง 8
9 ทรายทองวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 83.42 ทอง 9
10 สุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 82.50 ทอง 10
11 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 82.28 ทอง 11
12 ธวัชบุรีวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 82.16 ทอง 12
13 ม่วงมิตรวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 82.16 ทอง 12
14 เสลภูมิ สพม.ร้อยเอ็ด 82.16 ทอง 12
15 โคกล่ามพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 82.16 ทอง 12
16 ขวาววิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 81.50 ทอง 16
17 ศรีธวัชวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 81.42 ทอง 17
18 อาจสามารถวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 81.33 ทอง 18
19 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 81.33 ทอง 18
20 ท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 81.28 ทอง 20
21 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 81.14 ทอง 21
22 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม.ร้อยเอ็ด 80.85 ทอง 22
23 หนองพอกวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 79.66 เงิน 23
24 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สพม.ร้อยเอ็ด 78.50 เงิน 24
25 โพธิ์ทองวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 78.28 เงิน 25
26 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 76.57 เงิน 26
27 โพนสูงประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 75 เงิน 27
28 เมืองสรวงวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 73.85 เงิน 28
29 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.ร้อยเอ็ด - -
30 เทอดไทยวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด - -


วิทยาศาสตร์
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 810
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ปทุมรัตต์พิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองพอกวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 เมยวดีพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 เมืองสรวงวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 โพนสูงประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 90 ทอง 7
8 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 89 ทอง 8
9 เสลภูมิพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 89 ทอง 8
10 ขวาววิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 88 ทอง 10
11 เสลภูมิ สพม.ร้อยเอ็ด 88 ทอง 10
12 โพนทองวิทยายน สพม.ร้อยเอ็ด 88 ทอง 10
13 ช้างเผือกวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 87 ทอง 13
14 โพธิ์ทองวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 14
15 ขัติยะวงษา สพม.ร้อยเอ็ด 85 ทอง 15
16 ท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 82 ทอง 16
17 ธวัชบุรีวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 81 ทอง 17
18 สตรีศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด 81 ทอง 17
19 สุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 81 ทอง 17
20 โคกล่ามพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 81 ทอง 17
21 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม.ร้อยเอ็ด 81 ทอง 17
22 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด - -


คอมพิวเตอร์
การสร้างภาพเคลื่อนไหว Animation 2D ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 823
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 99 ทอง ชนะเลิศ
2 เสลภูมิพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เมยวดีพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ธงธานี สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 5
6 ปทุมรัตต์พิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 5
7 พนมไพรวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 5
8 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง 5
9 ขัติยะวงษา สพม.ร้อยเอ็ด 93 ทอง 9
10 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 93 ทอง 9
11 หนองหมื่นถ่านวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 93 ทอง 9
12 เชียงขวัญพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 93 ทอง 9
13 โพธิ์ทองวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 93 ทอง 9
14 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด 91 ทอง 14
15 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 91 ทอง 14
16 ม่วงมิตรวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 91 ทอง 14
17 ศรีธวัชวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 91 ทอง 14
18 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 89 ทอง 18
19 ทรายทองวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 89 ทอง 18
20 ธวัชบุรีวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 89 ทอง 18
21 โคกล่ามพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 78 เงิน 21
22 ม่วงลาดวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด - -


วิทยาศาสตร์
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 830
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เสลภูมิพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ธงธานี สพม.ร้อยเอ็ด 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปทุมรัตต์พิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สตรีศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด 89 ทอง 4
5 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม.ร้อยเอ็ด 87 ทอง 5
6 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 6
7 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด 85 ทอง 7
8 โพธิ์ทองวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 8
9 สุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 83 ทอง 9
10 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 82 ทอง 10
11 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 81 ทอง 11
12 โคกล่ามพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 80 ทอง 12
13 เชียงขวัญพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด - -
14 โพนทองวิทยายน สพม.ร้อยเอ็ด - -


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 832
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ธงธานี สพม.ร้อยเอ็ด 95 ทอง ชนะเลิศ
2 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 88.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สพม.ร้อยเอ็ด 88.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 เสลภูมิพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 86 ทอง 5
6 เมืองน้อยวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 84.60 ทอง 6
7 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด 84 ทอง 7
8 ผาน้ำทิพย์วิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 83.33 ทอง 8
9 เมืองสรวงวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 80.67 ทอง 9
10 ทรายทองวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด - -
11 สตรีศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด - -
12 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม.ร้อยเอ็ด - -


วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 824
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด 92 ทอง ชนะเลิศ
2 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด 89 ทอง 4
5 ปทุมรัตต์พิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 89 ทอง 4
6 สตรีศึกษา 2 สพม.ร้อยเอ็ด 89 ทอง 4
7 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.ร้อยเอ็ด 89 ทอง 4
8 สุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 89 ทอง 4
9 เมืองสรวงวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 89 ทอง 4
10 เสลภูมิพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด 89 ทอง 4
11 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม.ร้อยเอ็ด 89 ทอง 4
12 โพนสูงประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด 85 ทอง 12
13 ผาน้ำทิพย์วิทยา สพม.ร้อยเอ็ด 80 ทอง 13
14 เชียงขวัญพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด - -