สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม.ร้อยเอ็ด
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 5 0 3 8
2 สตรีศึกษา 4 4 6 14
3 เสลภูมิพิทยาคม 3 2 2 7
4 สุวรรณภูมิวิทยาลัย 3 0 1 4
5 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3 0 1 4
6 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 2 1 2 5
7 ธงธานี 1 3 0 4
8 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 1 0 2
9 ขัติยะวงษา 1 0 0 1
10 โพนทองวิทยายน 1 0 0 1
11 ช้างเผือกวิทยาคม 1 0 0 1
12 เมืองน้อยวิทยาคม 1 0 0 1
13 คำนาดีพิทยาคม 1 0 0 1
14 ปทุมรัตต์พิทยาคม 0 5 3 8
15 โพนทองพัฒนาวิทยา 0 2 4 6
16 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 0 2 3 5
17 หนองพอกวิทยาลัย 0 2 1 3
18 อาจสามารถวิทยา 0 1 1 2
19 ทรายทองวิทยา 0 1 0 1
20 เสลภูมิ 0 1 0 1
21 เทอดไทยวิทยาคม 0 1 0 1
22 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา 0 1 0 1
23 เมยวดีพิทยาคม 0 0 3 3
24 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 0 0 2 2
25 เมืองสรวงวิทยา 0 0 1 1
26 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 0 0 1 1
27 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 0 0 1 1
28 โคกล่ามพิทยาคม 0 0 0 0
29 พนมไพรวิทยาคาร 0 0 0 0
30 ธวัชบุรีวิทยาคม 0 0 0 0
31 ม่วงมิตรวิทยาคม 0 0 0 0
32 ท่าม่วงวิทยาคม 0 0 0 0
33 โพนสูงประชาสรรค์ 0 0 0 0
34 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ 0 0 0 0
35 โพธิ์ทองวิทยาคาร 0 0 0 0
36 เชียงขวัญพิทยาคม 0 0 0 0
37 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 0 0 0 0
38 โพนเมืองประชารัฐ 0 0 0 0
39 ดูกอึ่งประชาสามัคคี 0 0 0 0
40 ผาน้ำทิพย์วิทยา 0 0 0 0
41 ม่วงลาดวิทยาคาร 0 0 0 0
42 สามขาท่าหาดยาววิทยา 0 0 0 0
43 หนองผึ้งวิทยาคาร 0 0 0 0
44 โนนชัยศรีวิทยา 0 0 0 0
45 สตรีศึกษา 2 0 0 0 0
46 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ 0 0 0 0
47 น้ำใสวรวิทย์ 0 0 0 0
48 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย 0 0 0 0
49 ศรีธวัชวิทยาลัย 0 0 0 0
50 หนองฮีเจริญวิทย์ 0 0 0 0
51 ขวาววิทยาคาร 0 0 0 0
52 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ 0 0 0 0
53 หนองหมื่นถ่านวิทยา 0 0 0 0
54 โพธิ์แก้วประชาสรรค์ 0 0 0 0
55 พลับพลาวิทยาคม 0 0 0 0
56 หินกองวิทยาคาร 0 0 0 0
57 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 0 0 0 0
58 ดู่น้อยประชาสรรค์ 0 0 0 0
59 วังหลวงวิทยาคม 0 0 0 0
60 หัวโทนวิทยา 0 0 0 0
รวม 27 27 35 89

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางชิญนารถ สุดานิช
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด sci65
Copyright © 2012-2024 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]