สรุปเหรียญรางวัล สพม.ร้อยเอ็ด
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เสลภูมิพิทยาคม 25 2 0 0 27
2 สตรีศึกษา 24 0 0 0 24
3 ปทุมรัตต์พิทยาคม 23 1 0 0 24
4 สุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 4 1 0 26
5 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 21 3 0 1 24
6 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 21 1 1 0 23
7 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 19 2 4 0 25
8 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 18 1 1 0 20
9 โพนทองพัฒนาวิทยา 17 2 1 0 20
10 โคกล่ามพิทยาคม 15 3 3 0 21
11 เมยวดีพิทยาคม 14 1 2 2 17
12 พนมไพรวิทยาคาร 13 3 1 0 17
13 ขัติยะวงษา 13 2 2 3 17
14 หนองพอกวิทยาลัย 12 3 2 2 17
15 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 12 2 1 3 15
16 ทรายทองวิทยา 12 1 3 2 16
17 ธวัชบุรีวิทยาคม 12 1 3 0 16
18 เมืองสรวงวิทยา 11 5 1 2 17
19 ม่วงมิตรวิทยาคม 11 2 0 2 13
20 ท่าม่วงวิทยาคม 10 2 1 0 13
21 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 10 1 1 4 12
22 อาจสามารถวิทยา 10 1 1 3 12
23 เสลภูมิ 9 3 4 2 16
24 โพนสูงประชาสรรค์ 9 2 2 3 13
25 โพนทองวิทยายน 9 2 2 2 13
26 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ 9 1 2 1 12
27 โพธิ์ทองวิทยาคาร 8 6 2 2 16
28 เชียงขวัญพิทยาคม 8 3 0 3 11
29 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 8 1 2 2 11
30 เทอดไทยวิทยาคม 8 1 1 0 10
31 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 7 4 2 1 13
32 โพนเมืองประชารัฐ 7 3 2 1 12
33 ดูกอึ่งประชาสามัคคี 7 2 3 1 12
34 ช้างเผือกวิทยาคม 7 2 2 2 11
35 ผาน้ำทิพย์วิทยา 7 2 2 1 11
36 ม่วงลาดวิทยาคาร 7 2 1 3 10
37 เมืองน้อยวิทยาคม 7 2 1 1 10
38 สามขาท่าหาดยาววิทยา 7 1 1 1 9
39 หนองผึ้งวิทยาคาร 7 1 0 3 8
40 ธงธานี 7 1 0 0 8
41 โนนชัยศรีวิทยา 7 0 1 0 8
42 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 6 3 2 2 11
43 สตรีศึกษา 2 6 3 2 1 11
44 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ 6 3 1 3 10
45 น้ำใสวรวิทย์ 6 2 3 2 11
46 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย 6 1 2 1 9
47 คำนาดีพิทยาคม 6 1 1 1 8
48 ศรีธวัชวิทยาลัย 6 1 1 1 8
49 หนองฮีเจริญวิทย์ 5 4 3 1 12
50 ขวาววิทยาคาร 5 2 3 1 10
51 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ 5 2 2 2 9
52 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา 4 2 0 0 6
53 หนองหมื่นถ่านวิทยา 4 1 1 1 6
54 โพธิ์แก้วประชาสรรค์ 4 1 1 1 6
55 พลับพลาวิทยาคม 4 0 2 1 6
56 หินกองวิทยาคาร 3 2 2 2 7
57 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 3 2 1 1 6
58 ดู่น้อยประชาสรรค์ 2 1 2 1 5
59 วังหลวงวิทยาคม 1 0 3 1 4
60 หัวโทนวิทยา 1 0 0 1 1
รวม 572 113 91 77 776