สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม.ร้อยเอ็ด
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 5 0 3 8 18 1 1 0 20
2 สตรีศึกษา 4 4 6 14 24 0 0 0 24
3 เสลภูมิพิทยาคม 3 2 2 7 25 2 0 0 27
4 สุวรรณภูมิวิทยาลัย 3 0 1 4 21 4 1 0 26
5 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3 0 1 4 21 1 1 0 23
6 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 2 1 2 5 21 3 0 1 24
7 ธงธานี 1 3 0 4 7 1 0 0 8
8 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 1 0 2 10 1 1 4 12
9 ขัติยะวงษา 1 0 0 1 13 2 2 3 17
10 โพนทองวิทยายน 1 0 0 1 9 2 2 2 13
11 ช้างเผือกวิทยาคม 1 0 0 1 7 2 2 2 11
12 เมืองน้อยวิทยาคม 1 0 0 1 7 2 1 1 10
13 คำนาดีพิทยาคม 1 0 0 1 6 1 1 1 8
14 ปทุมรัตต์พิทยาคม 0 5 3 8 23 1 0 0 24
15 โพนทองพัฒนาวิทยา 0 2 4 6 17 2 1 0 20
16 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 0 2 3 5 19 2 4 0 25
17 หนองพอกวิทยาลัย 0 2 1 3 12 3 2 2 17
18 อาจสามารถวิทยา 0 1 1 2 10 1 1 3 12
19 ทรายทองวิทยา 0 1 0 1 12 1 3 2 16
20 เสลภูมิ 0 1 0 1 9 3 4 2 16
21 เทอดไทยวิทยาคม 0 1 0 1 8 1 1 0 10
22 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา 0 1 0 1 4 2 0 0 6
23 เมยวดีพิทยาคม 0 0 3 3 14 1 2 2 17
24 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 0 0 2 2 12 2 1 3 15
25 เมืองสรวงวิทยา 0 0 1 1 11 5 1 2 17
26 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 0 0 1 1 7 4 2 1 13
27 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 0 0 1 1 6 3 2 2 11
28 โคกล่ามพิทยาคม 0 0 0 0 15 3 3 0 21
29 พนมไพรวิทยาคาร 0 0 0 0 13 3 1 0 17
30 ธวัชบุรีวิทยาคม 0 0 0 0 12 1 3 0 16
31 ม่วงมิตรวิทยาคม 0 0 0 0 11 2 0 2 13
32 ท่าม่วงวิทยาคม 0 0 0 0 10 2 1 0 13
33 โพนสูงประชาสรรค์ 0 0 0 0 9 2 2 3 13
34 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ 0 0 0 0 9 1 2 1 12
35 โพธิ์ทองวิทยาคาร 0 0 0 0 8 6 2 2 16
36 เชียงขวัญพิทยาคม 0 0 0 0 8 3 0 3 11
37 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 0 0 0 0 8 1 2 2 11
38 โพนเมืองประชารัฐ 0 0 0 0 7 3 2 1 12
39 ดูกอึ่งประชาสามัคคี 0 0 0 0 7 2 3 1 12
40 ผาน้ำทิพย์วิทยา 0 0 0 0 7 2 2 1 11
41 ม่วงลาดวิทยาคาร 0 0 0 0 7 2 1 3 10
42 สามขาท่าหาดยาววิทยา 0 0 0 0 7 1 1 1 9
43 หนองผึ้งวิทยาคาร 0 0 0 0 7 1 0 3 8
44 โนนชัยศรีวิทยา 0 0 0 0 7 0 1 0 8
45 สตรีศึกษา 2 0 0 0 0 6 3 2 1 11
46 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ 0 0 0 0 6 3 1 3 10
47 น้ำใสวรวิทย์ 0 0 0 0 6 2 3 2 11
48 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย 0 0 0 0 6 1 2 1 9
49 ศรีธวัชวิทยาลัย 0 0 0 0 6 1 1 1 8
50 หนองฮีเจริญวิทย์ 0 0 0 0 5 4 3 1 12
51 ขวาววิทยาคาร 0 0 0 0 5 2 3 1 10
52 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ 0 0 0 0 5 2 2 2 9
53 หนองหมื่นถ่านวิทยา 0 0 0 0 4 1 1 1 6
54 โพธิ์แก้วประชาสรรค์ 0 0 0 0 4 1 1 1 6
55 พลับพลาวิทยาคม 0 0 0 0 4 0 2 1 6
56 หินกองวิทยาคาร 0 0 0 0 3 2 2 2 7
57 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 0 0 0 0 3 2 1 1 6
58 ดู่น้อยประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 1 2 1 5
59 วังหลวงวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 3 1 4
60 หัวโทนวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
รวม 27 27 35 89 572 113 91 77 776